Εταιρεία

H PROGRESS ADVISORS ΕΠΕ είναι μία απο τις παλαιότερες πλέον εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σε θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων άμεσης διανομής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό .

 

Με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό, με πολυετή διεθνή εμπειρία,ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, υλικοτεχνική υποδομή και διεθνείς συνεργασίες με τιςπλέον αξιόπιστες εταιρείες, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσειςπου στοχεύουν στην αποτελεσματική καιταχεία δημιουργία, επέκταση ή ενδυνά-μωση του δικτύου τους.

 

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την 17ετή πείρα των ιδρυτών της και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη 80 και πλέον επιχειρήσεων και δικτύων franchise, η PROGRESS ADVISORS. παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, που καλύπτουν κάθε στάδιο οργάνωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης στο χώρο του franchiseκαι της δημιουργίας δικτύων διανομής.

 

Η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία, το διεθνές δίκτυο συνεργατών, η συνεχής βελτίωση υποδομών και τεχνογνωσίας, της δίδουν τη δυνατότητα να διασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να υλοποιεί δημιουργικά, αποτελεσματικά και με αρχές τις επιδιώξεις πελατων:

Κέρδη, Διατηρήσιμα Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και Υπεραξίες.

Η επιχειρηματική προσέγγιση των τριών βημάτων που περιλαμβάνει το στάδιο της διάγνωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως το κρίσιμο στάδιο της υλοποίησης, προσφέρει σε κάθε πελάτη λύσεις, κατευθύνσεις και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

H PROGRESS ADVISORS. είναι σε θέση να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής σας μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχίας. Βασική αρχή παραμένει η ικανοποίηση του πελάτη, η ανάπτυξη της εταιρείας και το πάθος για αποτελέσματα.