Καριέρα

Στην  Progress Advissors λειτουργούμε με τρόπο ώστε να αναπτυσσόμαστε ως επιχείρηση προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητες ανάπτυξης στους ανθρώπους της. Η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας μας, βασίζεται στους ανθρώπους της που αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιό της. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.

 

Εάν αναζητάτε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email: nikos@Progress Advissors.gr  

 

(*) Τα βιογραφικά σημειώματα τηρούνται στο αρχείο της εταιρείας, ενώ τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.