Business Plan

Τα στελέχη της Progress Advissors έχουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών δεκάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Η ανάλυση των αναγκών αυτών και ο στρατηγικός σχεδιασμός των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την κάλυψή τους αποτελούν τη βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και για την επιτυχημένη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας.

Επιπλέον σημαντικό στοιχείο του σύγχρονου σχεδιασμού της στρατηγικής των επιχειρήσεων αποτελεί η υποστήριξη της επιχείρησης για την είσοδο της στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Για την ένταξη των επιχειρήσεων σε μία σειρά προγραμμάτων επιχορήγησης, δανειοδότησης και χρηματοδότησης, αποτελεί η κάλυψη μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες όπως:

1. Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης.

2. Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης.

3. Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

4. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

5. Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ίδρυση και την βελτίωση της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Σκοπός του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να προσδιορίσει τις επιχειρηματικές κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση, αλλά και σε πιο πρακτικό επίπεδο να καθοδηγήσει τις ενέργειες του επιχειρηματία και των στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Το ΕΣ είναι απαραίτητο για µία επιχείρηση, διότι συμβάλλει στις παρακάτω λειτουργίες:

  • ∆οµή και Οργάνωση της επιχείρησης
  • Προσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης και της πολιτικής της επιχείρησης
  • Λήψη αποφάσεων για τις μεθόδους επίτευξης των στόχων
  • Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, του προφίλ των πελατών και του ανταγωνισµού.
  • Δίνει συγκεκριμένες φόρμες για τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης, ελέγχοντας την επίτευξη ή όχι των στόχων.
  • Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης επιτρέπει την απόφαση για διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται.

 

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) είναι να καθοριστούν:

✓ οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και

✓ οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση.

 

Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για

➢ Λήψη επιχειρηματικών δανείων

➢ Αναδιάρθρωση δανείων

➢ Επιδότηση από την ΕΕ και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Οι τράπεζες πλέον για να δώσουν δάνειο σε μια επιχείρηση πρέπει να μελετήσουν και να εγκρίνουν το επιχειρηματικό της σχέδιο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για υποψήφιους χρηματοδότες οι οποίοι προκειμένου να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου businessplan.