Μελέτες και Άδειες

Η Progress Advissors αναλαμβάνει την διαδικασία της αδειοδότησης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Βιομηχανική επιχείρηση
  • Βιοτεχνική επιχείρηση
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Αποθήκες - Logistics Centers

Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης, αναλαμβάνεται το σύνολο της υποστήριξης από την επιλογή του κατάλληλου χώρου για τη φιλοξενία της δραστηριότητας, μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αλλά και την συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη.

  • Έλεγχος και Έγκριση του κατάλληλου χώρου για την επιχείρηση δηλαδή επιλογή της βέλτιστης θέσης αλλά και του κατάλληλου κτηρίου για την  επιχείρηση.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Μελέτες όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη πυροπροστασίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
  • Σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία κατά περίπτωση, μέχρι την οριστική έκδοση της άδειας.